tel: +48 693 142 422

ul. Fabryczna 77

66-400 Gorzów Wlkp.

Bądź na bieżąco !

phucapitol@poczta.onet.pl.

Spotkajmy się !

strony www sądów

internet

biura podawcze w sądach

Centra Arbitrażu i Mediacji

 

W czym mogę pomóc?

Gdzie znaleźć mediatora?

sprawy cywilne

sprawy rodzinne

oszczędność czasu

oszczędność finansowa

zachowanie korzystnego wizerunku

poufność

moc prawna wyroku sądu

przerwanie biegu przedawnienia

Korzyści z mediacji

Mediacje to alternatywny wobec sądu sposób rozwiązywania konfliktów.

 

To rozmowa stron w komfortowej, poufnej atmosferze, z udziałem bezstronnej osoby trzeciej - mediatora.

 

To doskonałe narzędzie prawne.

Mediatorka

"Gdzie jest wola,

tam znajdzie się rozwiązanie."

sprawdź

więcej

więcej

więcej

więcej

Etapy mediacji

wyszukaj mediatora

wypełnij wniosek o mediację

ustal z mediatorem datę                   spotkania mediacyjnego

spotkanie mediacyjne

ugoda

zatwierdzenie ugody przez sąd

o zapłatę

podział majątku

spory sąsiedzkie

dział spadku

o alimenty

o kontakty z dzieckiem

sprawy okołorozwodowe

dot. istotnych spraw dziecka

sprawy gospodarcze

o zapłatę

o kary umowne

spory budowlane

spory z innych umów

                   ...WEŹ  SPRAWY  W  SWOJE  RĘCE

sprawy karne

jako pokrzywdzony

jako podejrzany/oskarżony