tel: +48 693 142 422

ul. Fabryczna 77

66-400 Gorzów Wlkp.

Bądź na bieżąco !

phucapitol@poczta.onet.pl.

Spotkajmy się !

                   KTO PYTA ... TEN WIE
      

Mediatorka

Jeśli moja sprawa jest w sądzie, to muszę czekać na skierowanie sprawy do mediacji przez sąd?
Jakie mam możliwości

wniosek o mediację

Jeśli chcę ustalić kwestię dot. alimentów na dziecko, czy muszę iść do sądu?

Jakie dokumenty są potrzebne do mediacji w sprawie zmiany wysokości alimentów?

Jakie dokumenty są potrzebne do mediacji w sprawie ustanowienia alimentów dla dziecka z konkubinatu?

Jeśli mam niezapłaconą przez mojego kontrahenta fakturę, czy muszę iść do sądu?

Czy w mediacji muszę mieć pełnomocnika?

Jak wygląda zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd?

Czy muszę składać wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej zawartej w mediacji umownej przez sąd?

Chcę skorzystać z mediacji online, obawiam się jednak czy dam radę technicznie oraz czy druga strona nie nagra moich wypowiedzi.

Jeżeli druga strona wyrazi zgodę na mediację, to nie musicie iść do sądu. Wystarczy mediacja.

Ugoda zawarta w mediacji dotycząca zapłaty jest po jej zatwierdzeniu przez sąd zrównana z wyrokiem.

Nie. Nie ma nigdzie zapisanego takiego obowiązku.

W przypadku jednak spraw skomplikowanych, wielowątkowych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który oprócz wsparcia emocjonalnego dla strony, zadba o stronę prawną warunków ugody i jej zapisów.

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd odbywa się zwykle na posiedzeniu niejawnym czyli bez rozprawy. Strony nie muszą się stawiać do sądu. Otrzymują korespondencję dot. zatwierdzenia ugody. I już.

Wyjątkiem są sprawy, w których ugoda mediacyjna obejmuje nieruchomości - w tych sprawach sąd może wezwać strony do osobistej obecności.

Jakie są warunki zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd?

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd odbywa się stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego - art. 183 (14) par 3. Ugoda musi być:

- zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego

- nie może zmierzać do obejścia prawa

- musi być zrozumiała i nie zawierać sprzeczności

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, w trudniejszych, skomplikowanych sprawach warto skorzystać
z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże i będzie czuwał nad poprawnością treści ugody.

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd odbywa się na wniosek którejkolwiek ze stron.

Nie jest ono zatem konieczne.

Potrzeba uzyskania zatwierdzenia ugody mediacyjnej może wyniknąć z konieczności jej egzekucji przez komornika - czyli jak np. nie jest dobrowolnie realizowana.                                                                                 Dopiero zatwierdzenie ugody przez sąd powoduje, że ugoda jest wykonalna jak orzeczenie sądu.

Mediacja online to dobry wybór w sytuacji, gdy tradycyjne spotkanie jest utrudnione lub niemożliwe.

Jeśli chodzi o bariery techniczne, to mediator z pewnością pomoże !!!

Odnośnie zaniepokojenia - zrozumiałego zresztą - związanego z ewentualnym nagrywaniem, to mediator na początku mediacji - również tej online - informuje o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, ofert i propozycji, które padły w mediacji. Informuje o zakazie nagrywania oraz precyzyjnie ustala razem ze stronami, kto może uczestniczyć podczas połączenia w mediacji online. 

Złamanie zasady poufności może pociągnąć stronę, która wykorzystała informacje z naruszeniem zasady poufności, do odpowiedzialności za szkodę poniesioną w związku z tym.

Poufność jest zatem bardzo ważna w mediacji i pilnuje jej mediator oraz dbają o nią strony.

 

Jeśli Twoja sprawa jest w sądzie, to masz dwie możliwości:

1. możesz złożyć do sądu wniosek o skierowanie sprawy do mediacji - czekasz wówczas na zgodę drugiej strony i postanowienie sądu;

2. możesz skorzystać z mediacji umownej - składasz wniosek o mediację  do mediatora, w ten sposób możesz usprawnić wszczęcie mediacji.

Jeżeli druga strona wyrazi zgodę na mediację, to nie musicie iść do sądu. Wystarczy mediacja.

Ugoda zawarta w mediacji dotycząca alimentów jest po jej zatwierdzeniu przez sąd zrównana z wyrokiem.

Do zmiany wysokości alimentów niezbędne są:

- orzeczenie sądu o ustanowieniu alimentów                
( np. wyrok rozwodowy lub wyrok w sprawie alimentów )

- dowody osobiste stron

- aktualny odpis aktu urodzenia dziecka ( to sporządza USC, w sprawach dot. alimentów - bezpłatnie )

Do ustanowienia takich alimentów niezbędne są:

- dowody osobiste stron

- aktualny odpis aktu urodzenia dziecka ( to sporządza USC, w sprawach dot. alimentów - bezpłatnie )