tel: +48 693 142 422

ul. Fabryczna 77

66-400 Gorzów Wlkp.

Bądź na bieżąco !

phucapitol@poczta.onet.pl.

Spotkajmy się !

 

                 poczta elektroniczna

 

                 komunikatory ( zoom, teams )

 

                 telekonferencja

 

                 wideokonferencja

 

             

Mediatorka

                   TY WYBIERASZ
      

 

        Mediacje sądowe

 

                 prowadzone na podstawie postanowienia sądu

 

                 możliwe na każdym etapie procesu - aż do wyroku II instancji

 

                 z inicjatywy stron lub sądu

 

                 zawsze potrzebna zgoda stron na mediacje - mediacje są dobrowolne

 

             

 

              To mediacja z wykorzystaniem interaktywnej komunikacji.

 

              Prowadzona wówczas, gdy mediacja standardowa jest
              niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

             

Mediacja online

Spory nie muszą kończyć się w sądzie.
Ugoda mediacyjna , zatwierdzona przez sąd podlega wykonaniu tak jak orzeczenie sądu

 

        Mediacje umowne

 

                 prowadzone na podstawie umowy stron

 

                 alternatywne wobec sądu

 

                 możliwe również w toku sprawy sądowej

 

                 zawsze potrzebna zgoda stron na mediacje - mediacje są dobrowolne